Bydelen Indre By

Københavns Kommune er administrativt set inddelt i 10 bydele. Den bydel, som i den kommunale administration betegnes Indre By, og som udgør konkurrenceområdet for Den Grønne By, omfatter et langt større område, end hvad man i daglig tale betegner som Indre By.

Konkurrenceområdet omfatter således i store træk det historiske København, fra Christianshavn og Christiania i øst til Søerne i vest. Mod nord omfatter det Refshaleøen og Østerbro syd for Classensgade, og mod syd er afgrænsningen mod Vesterbro Bernstorffsgade, mellem Tivoli og Hovedbanegården.

De tolv kortudsnit herover dækker tilsammen bydelen Indre By. De enkelte kort kan klikkes frem.

Indførelsen af de nye bydelsgrænser kan virke meget kunstige i forhild til den levede by – Christianshavn har i snart 400 år været sin egen verden, og det er umiddelbart svært at finde en god forklaring på delingen af Østerbro. Men målet har været at skabe en række administrative enheder i Københavns Kommune, som hver især har en størrelse, så de kan oppebære et vist niveau af kommunal service.

Indre By havde pr. 01.01.2007 45.425 indbyggere, heraf 23.022 kvinder og 22.403 mænd. På Københavns Kommunes hjemmeside kan man finde en ganske detaljeret statistik over Københavns bydele.

Ifølge CVR-registeret er der i postnumrene 900-1649 omkring 32.500 virksomheder. Nogle ganske få af dem er på Vesterbro, men derudover hører en del af postdistrikt 2100 Ø til Indre By. Så bydelen har næsten ligeså mange registrerede virksomheder som beboere.

Share