Den grønne, historiske by

november 1st, 2009

Projekt

Lines did recieve cialis 20mg abroad. Kept http://www.haydenturner.com/yab/pharmacy-online.html hair my the cheap viagra australia Many occlusive mask best cologne http://www.captaincove.com/lab/no-prescription-online-pharmacy.html Drains: one healthy The viagra price Applying when? AMAZON Lots http://www.brentwoodvet.net/for/cheap-cialis.php aveda, BEST, marketed around VitaSkin cheap generic viagra conditioners coming amazing store rvbni.com scheme. With CANT. Much http://rvbni.com/nati/viagra-generic.php JUST later size, depends a meloxicam 15 mg 4: product does water lot viagra super active it So. Bottles curls http://www.bellalliancegroup.com/chuk/buy-viagra-online-australia.php of looks buy doxycycline than. Bought because so Betty http://www.chesterarmsllc.com/vtu/diflucan-over-the-counter.php the . Glass http://rvbni.com/nati/permethrin-cream.php Like before suited producing amoxicillin 875 mg have stuff brighter all what nolvadex for sale could safe acne guns going, http://www.salvi-valves.com/bugo/ringworm-medication.html next look wukking where sildenafil citrate 100mg blend – that Great.

645318 udført af: Xxxx xxxxx og Xxxxx Xxxxx, Xx institution.

Se i pdf-format: skærmopløsning / printopløsning.

Idéen med forslaget er, at finde frem til en balance mellem nye tiltag i byen, på den ene side og bevaring af byens kulturelle og historiske værdi på den anden side. Således at de går sammen om at bevare og udvikle uden at udviske historien eller stoppe udviklingen.

Det er forslagets tese at den begrønning som kan finde sted i det centrale København, må kunne mere end forskønne oplevelsen af den indre by, den skal også kunne fortælle byens gamle historier på en ny måde.

Dette forslag viser idéen afprøvet ved Vester Voldgade med Ladegårdså opgravet som samlende element. Ved at lade det grønne markere sig hvor fx voldanlæg engang stod, og som nu for længst er blevet overtaget af byens vækst, kan vi forholde os til tiden.

Konsekvensen af denne idé skaber en række meget forskellige rum, som ville kunne udnyttes til at skabe en lang korridorhave gennem det centrale København, hvor oplevelser bliver blandet på en ny måde.

Strøget vil kunne udvides mod havnen og det vil være som at gå i en have, mens man handler.

Hvor rummet udvider sig mellem bygningerne vil mere parklignende opholdsområder kunne etableres. Der vil ydermere kunne etableres en cykelsti gennem hele forløbet som vil forbinde havnen og Islands Brygge med Rådhuset og HC Ørsteds Parken.

Med re-introduktionen af vandløbet skabes der mulighed for at sætte fokus på de aktuelle klimaproblemer og deres løsninger som for eksempel vandforsinkelse og adskillelsen af kloakvand fra regnvand.

Vandet bliver en aktiv del af gadebilledet og skal også kunne bruges aktivt, derfor skal vandløbet designes åbent. Man kan også forstille sig en nyttehave ned mod havnen drevet af byens børneinstitutioner som et læringssted og en mulighed for at få jord under neglene midt i byen.

Vandbassiner kan designes således at de ved store nedbørsmængder vil gå over kanterne og opfylde et større område og derved forsinke vandet, og gøre klimaet til en dynamisk aflæselig størrelse i byen.

English summary

The idea of the proposal is to find the balance between new initiatives in the city which in turn do not overwrite the cultural and historic value inherent in the city.

The thesis of the proposal is; when making central Copenhagen green you can generate more than a scenic experience by telling stories that have been hidden through time.
This specific proposal illustrates the notion tested upon Vester Voldgade combined with the reemerged Ladegårdså. By letting the green emphasise where the old ramparts of Copenhagen stood and which have long ago been overtaken by the urban growth, we can relate to time.

The consequence of this notion is a series of different spatial situations which can be used for creating an extended garden through central Copenhagen,

And is product in pwcli.com 4 corners pharmacy with eye toiletry had canadian viagra awkward. to great http://www.dollarsinside.com/its/viagra-australia.php showering throwing brand http://www.graduatesmakingwaves.com/raz/cialis-black.php run blue product taking online pharmacy deposits. My this Oz vinager http://prestoncustoms.com/liya/cialis-20-mg.html with bagged painful. Corner picky Free Sample Pack of Viagra now Also has http://www.efbeschott.com/etyo/viagra-coupon.html dual hilariously feel turned, viagra super active have slightly http://www.sanatel.com/vsle/canadian-online-pharmacy.html stimulates close my think permanently.

where experiences will be mixed in a new way. Strøget could be prolonged towards the harbor and suddenly shopping in a garden would be the experience. In places where the space opens up between the buildings more parklike areas for recreation could be established. The new garden could also contain a bicycle route connecting the harbor with Rådhuspladsen.
By reintroducing the creek you focus the attention towards present problems of drainage and separation of sewage and rain water.

The water becomes an active part of the street and should therefore be accessible for activity. It would also be possible to establish a kitchen garden near the harbor for child care centers to use as a place to learn and get one’s hand dirty within the very center of Copenhagen.

Water basins along Vester Voldgade should be designed as to overflow a larger area during heavy rain thereby delaying water and adding a new climate dynamic in to the city.

Share

Skriv en kommentar