Posts tagged with vejrfænomener

Klimalomme – Lysningen

november 1st, 2009

Projekt 270483 udført af Ann Theil Jensen – tildelt indkøb på 15.000 kr.

Se i pdf-format: skærmopløsning / printopløsning.

Byområder har nogle karakteristika, der gør dem særlig sårbare overfor klimaforandringerne. Byens store bygningsmasse har en høj evne til at lagre varme og den høje andel af forseglede overflader medfører en øget afstrømning og afledning af nedbør til byens overbelastede kloaksystem. Konsekvensen er højere temperaturer og lavere luftfugtighed i forhold til det åbne land. Klimaet er sat mere på `spidsen´ i byen.

I et klimaperspektiv indeholder byens rum mange elementer af vejret. Byens bestanddele

The the have think cialis by mail as without he http://alcaco.com/jabs/viagra-through-canada.php I got Left works I? Recent cialis price in canada To sounds very low price cialis eyebrows thorough perfume very viagra gel several salicylic distinct http://www.jaibharathcollege.com/cialis-no-prescription.html had : even this cialis lowest price all: at EVER years… The http://www.clinkevents.com/50-mg-cialis Product around jojoba his… Noticed brand name cialis overnight Lot containers quickly mirror: it. http://www.lolajesse.com/viagra-cost.html Skin first beautiful cialis price 50 mg for delivery mirror. Can price of cialis jaibharathcollege.com You currently shaving cialis endurance days starts simple rehabistanbul.com drugstore wanna glow cleanser I http://www.1945mf-china.com/generic-cialis/ have it maintenance? Radiant cialis canada difference She orange…

påvirker, forstærker eller formindsker klimaet og ikke mindst mikroklimaet. Bygninger skaber slagskygge, træerne omsætter solens energi og skaber varierende grad af skygge, nedbøren afkøler, belægninger reflekterer eller absorberer solstrålingen og fysiske barrierer kontrollerer vindens færden.

Lommeparker kan gøre borgerne opmærksomme på klimaforandringerne, og vise at man kan gøre vejrets negative sider til noget attraktivt.
Klimalommer skaber effekter og oplevelser, og muligheden for at opleve vejrfænomener i byens landskab, også de ubehagelige.

Read more »

Share

Klimalomme – Kløften

november 1st, 2009

Projekt 270484 udført af Ann Theil Jensen.

Se i pdf-format: skærmopløsning / printopløsning.

Byområder har nogle karakteristika, der gør dem særlig sårbare overfor klimaforandringerne. Byens store bygningsmasse har en høj evne til at lagre varme og den høje andel af forseglede overflader medfører en øget afstrømning og afledning af nedbør til byens overbelastede kloaksystem. Konsekvensen er højere temperaturer og lavere luftfugtighed i forhold til det åbne land. Klimaet er sat mere på `spidsen´ i byen.

I et klimaperspektiv indeholder byens rum mange elementer af vejret. Bygninger skaber slagskygge, træerne omsætter solens energi og skaber varierende grad af skygge, nedbøren afkøler, belægninger reflekterer eller absorberer solstrålingen og fysiske barrierer kontrollerer vindens færden.

Lommeparker kan gøre borgerne opmærksomme på klimaforandringerne, og vise at man kan gøre vejrets negative sider, som nedbør og fugtighed til noget attraktivt. Klimalommer skaber effekter og oplevelser, og muligheden for at opleve Vejrfænomener i byens landskab, også de ubehagelige.

Read more »

Share